O zjadaniu poprzedników na ich życzenie

Posted on 2009/10/11

0


Każde nowe medium, które odnosi sukcesy (populacyjne, bo nie zawsze komercyjne) jest promowane przez poprzedników. W tym procesie zwykle poprzednicy tracą więcej niż zyskują, a także tracą więcej niż następcy. Można to nazwać zmianą warty albo ewolucyjnym następowaniem (zastępowaniem) pokoleń, o ile przyjmiemy, ze mają tu zastosowanie teorie darwinopodobne.
Media społeczne, czyli oparte na wpół prywatnej a na wpół publicznej wymianie myśli, emocji i cytatów pomiędzy użytkownikami, nie powstałyby, gdyby nie poprzedziły ich internetowe media informacyjne, odtwarzajace relację nadawca – odbiorca, znaną z mediów przedinternetowych. To serwisy informacyjne donosiły o powstaniu, rozwoju i wreszcie o hegemonii (a czasem degrengoladzie) serwisów społecznościowych. Wcześniej to media tradycyjne, szczególnie prasa i telewizja opisywały ten proces w odniesieniu do nowych mediów informacyjnych czy rozrywkowych w internecie. Internet i komputery odgrywaly bardzo atrakcyjne role w filmach (szczególnie sensacyjnych, ale i w komediach romantycznych) oraz w serialach. Jeszcze wcześniej gazety zaczęły drukować program telewizyjny, zachęcając czytelników do oderwania się od papieru. Książki z kolei były nośnikiem idei komputeryzacji, robotyzacji i informatyzacji, szczególnie poprzez atrakcyjność tych wizji w literaturze science-fiction. Były też podręcznikami – nośnikami praktycznej wiedzy o technologiach i technikach tworzenia radia, telewizji czy internetu. Czy ta koncepcja zastępowania starszych mediów nowszymi, których rozpropagowaniem zajęły się właśnie te starsze jest prawdziwa? Oczywiście rozumowanie to zawiera mnóstwo uproszczeń, ale broni się jako wskazanie procesu w skali makro. Jako takie ma też wiele luk, na przykład nie daje racjonalnych przewidywań co do charakteru następców dzisiejszych medialnych liderów. Jednak jego rolą nie jest tłumaczenie wszystkich składowych sił tworzących trend, a jedynie wskazanie względnie spójnej wizji rozwoju firm medialnych.

Reklamy
Posted in: Media, Technikalia